Edunvalvonta

HYT on keskeinen ay-toimija yliopistossa! Me valvomme oikeuksiasi ja puolustamme etujasi yliopiston työehtosopimusneuvotteluissa. Luottamusmiehiin on helppo ottaa yhteyttä, kun Sinulla on jotain kysyttävää tai tarvitset apua.

HYT:ltä saat edunvalvontaa ja neuvontaa

 • edunvalvontaa työmarkkinoilla
 • neuvontaa työsuhdeasioissasi
 • palkkaneuvontaa
 • lakimiehen neuvontapalvelut
 • työttömyyskassan antaman tuen

Lue lisää:

Luottamusmiestoiminta
Työehtosopimus
Työtaisteluvalmius


Luottamusmiestoiminta

Helsingin yliopiston kaikki luottamusmiehet ovat Akavan julkisen alan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO:n nimeämiä. Katso lisää JUKOsta alla.

Nykyiset luottamusmiehet on valittu kampuskohtaisesti.

Jokaisella kampuksella on varapääluottamusmies, joka on jäsenistön käytettävissä oleva kampuskohtainen ns. yleismies.

Kenen luottamusmiehen puoleen kääntyisin?

Kampuskohtaisen järjestelmän perusajatus on se, että minkä tahansa Jukolaisen yhdistyksen jäsen voi kääntyä ensisijaisesti sellaisen luottamusmiehen puoleen, joka edustaa hänen tiedekuntaansa, laitostaan tai oppiainettaan, koska hän todennäköisesti tuntee toimintaympäristön. Yhtä hyvin voi kääntyä omaa yhdistystään tai liittoaan edustavan luottamusmiehen puoleen.

Mikäli jokin kiistatapaus koskee luottamusmiehen omaa lähiympäristöä, voi hän tarvittaessa jäävätä itsensä ja siirtää asian jollekulle toiselle.

Luottamusmiehet 1.1.2019–31.12.2020

Pääluottamusmiehet:

hyt-paaluottamusmies(at)helsinki.fi

Pääluottamusmies, yliopisto-opettaja Tiina Niklander, Tieteentekijöiden liitto (HYT)

Pääluottamusmies, yliopistotutkija Pirkko Hölttä, Loimu

Pääluottamusmies, professori Per Saris, Professoriliitto

Pääluottamusmies, yliopistonlehtori Seppo Sainio, OAJ/YLL

Ajantasaisen listan kampuskohtaisista luottamusmiehistä löydät
FLAMMAN sivuilta: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY277103

Mikä on JUKO?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on kirkon, kuntien, valtion ja yliopistojen pääsopijajärjestö, joka valvoo yli 200 000 palkansaajan etuja.

JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se muodostaa korkeasti koulutettuja edustavan julkisen alan yhteenliittymän.

Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä JUKO on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Tieteentekijöiden liitto on Akavan kautta osa JUKO:a.


Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Yliopistolla voimassa olevan yleisen työehtosopimuksen (TES) ovat neuvotelleet JUKO, Pardia ry ja JHL sekä työnantajapuolelta Sivistystyönantajat ry. 

Nykyinen työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.3.2020

Voit lukea kaikkien osapuolten hyväksymän Valtakunnansovittelijan Valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen täältä.

Sovintoehdotuksen keskeisimmän sisällön löydät tästä power point esityksestä taikka JUKO:n sivuilta.


Työtaisteluvalmius

Helsingin yliopiston tieteentekijät ry pyrkii puolustamaan jäsentensä etuja ensisijaisesti neuvottelujen ja muun mielipidevaikuttamisen kautta. On kuitenkin tilanteita ja aikoja, jolloin tällaiset keinot eivät riitä. Tällöin työrauhavelvoite ei ole voimassa.

Miksi järjestön työtaisteluvalmiutta tarvitaan?

 • Neuvotteluja varten – osaksi neuvottelutoimintaa
 • Neuvottelijoiden tueksi
 • Vastapuolen tietoon uskottavuuden lisäämiseksi
 • Sopimuksen parantamiseksi
 • Ensin neuvotellaan, vaikutetaan yleiseen mielipiteeseen, toimitaan yhteistyössä… jos tämä ei auta, voidaan järjestövoimaa käyttää painostuskeinona
 • Järjestövalmiuden on oltava pysyvä ja se on saatava toimintavalmiiksi nopeasti
 • Jos työtaistelu jossakin muodossaan käy välttämättömäksi, toimii HYT JUKO:n Helsingin yliopiston lakkotoimikunnan osana ja sen antamien ohjeiden mukaan. JUKO:n lakkopäällikkönä on tällä hetkellä Panu Minkkinen.

Työnjako työtaistelutilanteessa

JUKO:ssa työnjako toimii seuraavasti:

 • Liitot ja JUKO vastaavat pääsääntöisesti tiedottamisesta jäsenistölle koskien neuvottelujen tavoitteita, etenemistä ja tuloksia.
 • HYT vastaa työtaisteluun valmistautumiseen tiedottamisesta liittyen sekä toimintaohjeista työtaistelussa.
 • Liitto maksaa (pientä) lakkoavustusta jäsenille ja vastaa lakko-organisaation kuluista. Myös HYT on kerännyt jäsenmaksuista omaa työtaistelurahastoa.
 • Tiedottaminen työtaistelutilanteessa on tärkeää ja siksi paikallisilla lakko-organisaatioilla tulee olla työtaistelun aikana toimivat sähköpostijakelulistat jäsenistöstä. Muistathan tämänkin takia päivittää yhteystietosi aina niiden muuttuessa.

Työtaistelun muoto

Yliopistoneuvottelukunta päättää mahdollisen työtaistelun mallista. Työsuhteistamisen myötä työtaistelukeinoja voidaan vaihdella. Mahdollisuuksia ovat mm.

 • lakko
 • osittainen työstä kieltäytyminen
 • ylityökielto
 • työn hidastaminen (ns. italialainen lakko)
 • joukkoirtisanoutuminen

Tietyn keinon valinnassa otetaan huomioon se, miten sen ennakoidaan purevan yliopiston toimintoihin, itse työnantajaan, opiskelijoihin ja suureen yleisöön. Työtaistelun on oltava oikeutettu sekä organisaation että jäsenkunnan mielestä.

Kun asetamme tavoitteet realistisesti, voimme seistä tavoitteidemme takana ja pitää yllä lakkohenkeä, jos tarve niin vaatii!


%d bloggaajaa tykkää tästä: