Edunvalvonta

HYT on keskeinen ay-toimija yliopistossa! Me valvomme oikeuksiasi ja puolustamme etujasi yliopiston työehtosopimusneuvotteluissa. Luottamusmiehiin on helppo ottaa yhteyttä, kun Sinulla on jotain kysyttävää tai tarvitset apua.

HYT:ltä saat edunvalvontaa ja neuvontaa

 • edunvalvontaa työmarkkinoilla
 • neuvontaa työsuhdeasioissasi
 • palkkaneuvontaa
 • lakimiehen neuvontapalvelut
 • työttömyyskassan antaman tuen

Lue lisää:

Luottamusmiestoiminta
Työehtosopimus
Työtaisteluvalmius


Luottamusmiestoiminta

Helsingin yliopiston kaikki luottamusmiehet ovat Akavan julkisen alan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO:n nimeämiä. Katso lisää JUKOsta alla.

Nykyiset luottamusmiehet on valittu kampuskohtaisesti.

Jokaisella kampuksella on varapääluottamusmies, joka on jäsenistön käytettävissä oleva kampuskohtainen ns. yleismies.

Kenen luottamusmiehen puoleen kääntyisin?

Kampuskohtaisen järjestelmän perusajatus on se, että minkä tahansa Jukolaisen yhdistyksen jäsen voi kääntyä ensisijaisesti sellaisen luottamusmiehen puoleen, joka edustaa hänen tiedekuntaansa, laitostaan tai oppiainettaan, koska hän todennäköisesti tuntee toimintaympäristön. Yhtä hyvin voi kääntyä omaa yhdistystään tai liittoaan edustavan luottamusmiehen puoleen.

Mikäli jokin kiistatapaus koskee luottamusmiehen omaa lähiympäristöä, voi hän tarvittaessa jäävätä itsensä ja siirtää asian jollekulle toiselle.

Luottamusmiehet 1.1.2017–31.12.2018

Pääluottamusmiehet:

hyt-paaluottamusmies@helsinki.fi

Tiina Niklander, Yliopisto-opettaja (TTL), tiina.niklander@helsinki.fi

Seppo Sainio, Yliopistonlehtori (YLL), seppo.sainio@helsinki.fi

Kampuskohtaiset luottamusmiehet:

Keskustakampus

Varapääluottamusmies: Tapani Kaakkuriniemi TTL/HYT

Luottamusmies Järjestö Varaluottamusmies Järjestö
Eskelinen Juha YLL Ekman Julia YLL
Punkkinen Suvi YLL Aappo Kähönen TTL
Koskiranta Katarina TTL Tiina Airaksinen TTL
Kärkkäinen Pekka TTL Anna Sofia Salonen TTL
Poutiainen Ari YLL Kauko Komulainen YLL
Salonen Hilma TTL Panu Minkkinen TTL
Ruokonen Inkeri TTL Terhi Ainala TTL
Virtanen Anita YLL Anna Mikkola TTL
Friman Jari TTL/INA Maija Paavolainen TTL/INA
Hölttä Marko AE/Specia Heidi Rautalahti TTL

Viikin kampus

Varapääluottamusmies: Yvonne Holm, TTL/HYT

Luottamusmies Järjestö Varaluottamusmies Järjestö
Finne Jukka PRL Anne Juppo PRL
Nikula-Ijäs Pirjo TTL Jukka T. Lehtonen TTL
Saris Per PRL Olli Norros PRL
Ranki Jenni SELL Sanna Malkamäki SELL
Blomster Jaanika TTL Petri Nummi TTL

Kumpulan kampus

Varapääluottamusmies: Hölttä Pirkko, LAL

Luottamusmies Järjestö Varaluottamusmies Järjestö
Kuuppelomäki Päivi TTL Teemu Saksala TTL
Tupala Jere LAL Tommi Kokkonen TTL
Lauri Antti TEK Leena Järvi TTL

Meilahden kampus

Varapääluottamusmies: Anna Liisa Kuusela AE/Specia

Luottamusmies Järjestö Varaluottamusmies Järjestö
Turunen Laura LAL Maria Nurmi LAL
Bumann Marc LAL

Yhteystiedot löytyvät Helsingin yliopiston puhelinluettelosta

Merkkien selitys
AE/Specia    Akavan Erityisalat
LAL    Luonnontieteiden Akateemisten Liitto
PRL    Professoriliitto
SELL    Suomen Eläinlääkäriliitto
TTL    Tieteentekijöiden liitto
YLL    Yliopistojen Opetusalan Liitto YLL

Mikä on JUKO?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on kirkon, kuntien, valtion ja yliopistojen pääsopijajärjestö, joka valvoo yli 200 000 palkansaajan etuja.

JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se muodostaa korkeasti koulutettuja edustavan julkisen alan yhteenliittymän.

Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä JUKO on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Tieteentekijöiden liitto on Akavan kautta osa JUKO:a.


Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Yliopistolla voimassa olevan yleisen työehtosopimuksen (TES) ovat neuvotelleet JUKO, Pardia ry ja JHL sekä työnantajapuolelta Sivistystyönantajat ry. 

Nykyinen työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.3.2020

Voit lukea kaikkien osapuolten hyväksymän Valtakunnansovittelijan Valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen täältä.

Sovintoehdotuksen keskeisimmän sisällön löydät tästä power point esityksestä taikka JUKO:n sivuilta.

TESin keskeisiä muutoksia edelliseen sopimukseen verrattuna pohtivat seuraavat työryhmät:

Työaikatyöryhmä

– Työryhmä muun muassa tarkastelee kontaktiopetuksen enimmäistuntimääriä koskevien kirjausten sisältöä ja niiden uudistamista sekä ottaa huomioon uudet opetusmenetelmät ja -tavat.

Määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkasteleva työryhmä

– Työryhmä tarkastelee määräaikaisten työsuhteiden esiintyvyyttä valtakunnallisesti. Lisäksi työryhmä päivittää yliopistoille laaditun ohjeen määräaikaisten työsuhteiden käytöstä. Se myös kerää tietoa yliopistokohtaisista hyvistä käytännöistä. Työryhmä edistää määräaikaisten työsuhteiden vähentämistä seurannalla, tiedotuksella ja yhteisin koulutuksin.

Henkilöstön edustajien palkkiot

– Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.4.2018 alkaen 3,45 prosenttia.


Työtaisteluvalmius

Helsingin yliopiston tieteentekijät ry pyrkii puolustamaan jäsentensä etuja ensisijaisesti neuvottelujen ja muun mielipidevaikuttamisen kautta. On kuitenkin tilanteita ja aikoja, jolloin tällaiset keinot eivät riitä. Tällöin työrauhavelvoite ei ole voimassa.

Miksi järjestön työtaisteluvalmiutta tarvitaan?

 • Neuvotteluja varten – osaksi neuvottelutoimintaa
 • Neuvottelijoiden tueksi
 • Vastapuolen tietoon uskottavuuden lisäämiseksi
 • Sopimuksen parantamiseksi
 • Ensin neuvotellaan, vaikutetaan yleiseen mielipiteeseen, toimitaan yhteistyössä… jos tämä ei auta, voidaan järjestövoimaa käyttää painostuskeinona
 • Järjestövalmiuden on oltava pysyvä ja se on saatava toimintavalmiiksi nopeasti
 • Jos työtaistelu jossakin muodossaan käy välttämättömäksi, toimii HYT JUKO:n Helsingin yliopiston lakkotoimikunnan osana ja sen antamien ohjeiden mukaan. JUKO:n lakkopäällikkönä on tällä hetkellä Tapani Kaakkuriniemi.

Työnjako työtaistelutilanteessa

JUKO:ssa työnjako toimii seuraavasti:

 • Liitot ja JUKO vastaavat pääsääntöisesti tiedottamisesta jäsenistölle koskien neuvottelujen tavoitteita, etenemistä ja tuloksia.
 • HYT vastaa työtaisteluun valmistautumiseen tiedottamisesta liittyen sekä toimintaohjeista työtaistelussa.
 • TTL maksaa (pientä) lakkoavustusta jäsenille ja vastaa lakko-organisaation kuluista. Myös HYT on kerännyt jäsenmaksuista omaa työtaistelurahastoa.
 • Tiedottaminen työtaistelutilanteessa on tärkeää ja siksi paikallisilla lakko-organisaatioilla tulee olla työtaistelun aikana toimivat sähköpostijakelulistat jäsenistöstä. Muistathan tämänkin takia päivittää yhteystietosi aina niiden muuttuessa.

Työtaistelun muoto

Yliopistoneuvottelukunta päättää mahdollisen työtaistelun mallista. Työsuhteistamisen myötä työtaistelukeinoja voidaan vaihdella. Mahdollisuuksia ovat mm.

 • lakko
 • osittainen työstä kieltäytyminen
 • ylityökielto
 • työn hidastaminen (ns. italialainen lakko)
 • joukkoirtisanoutuminen

Tietyn keinon valinnassa otetaan huomioon se, miten sen ennakoidaan purevan yliopiston toimintoihin, itse työnantajaan, opiskelijoihin ja suureen yleisöön. Työtaistelun on oltava oikeutettu sekä organisaation että jäsenkunnan mielestä.

Kun asetamme tavoitteet realistisesti, voimme seistä tavoitteidemme takana ja pitää yllä lakkohenkeä, jos tarve niin vaatii!


%d bloggaajaa tykkää tästä: