Helsingin yliopiston lakko 28.2. – Usein kysytyt kysymykset

JUKOn lakkopäällikkö vastaa usein kysyttyihin lakkoa koskeviin kysymyksiin alla:

Koska tutkimus- ja opetushenkilökunnan osallistuminen lakkoon on Suomessa jossakin määrin ennen kuulumatonta, olen lakkopäällikkönä saanut myös täysin perusteltuja käytännön kysymyksiä lakkoon liittyen. Lakko kestää yhden vuorokauden alkaen keskiviikko 28.2. klo 0:00.

Yleisiä ohjeita löydät täältä: https://www.juko.fi/yliopisto/helsingin-yliopiston-lakko-28-2/ohjeistus-tyotaisteluun/

Alla muutama täydentävä käytännönläheinen FAQ-tyyppinen lisäohje, joista toivottavasti on sinulle apua.

  1. Miksi me menemme lakkoon?

Lakolla ei sinänsä ole itsenäisiä tavoitteita. Työtaistelun ainoana päämääränä on tukea työehtosopimusneuvotteluja, jotka eivät ole edenneet meitä tyydyttävällä tavalla. Voit lukea neuvotteluista ja tavoitteista lisää esim. täältä:

https://www.juko.fi/yliopisto/helsingin-yliopiston-lakko-28-2/ mutta myös oman liittosi verkkosivuilta.

Opiskelijajärjestöt ovat myös tukeneet työtaisteluamme: https://syl.fi/blogi/hyvinvoivan-korkeakouluyhteison-edellytys-kunnon-palkkaus-yhteison-vaikuttamismahdollisuudet/

https://www.sool.fi/uutiset/sool-kehottaa-tukemaan-yliopistoalan-mahdollista-lakkoa/

  1. Koskeeko lakko minua?

Lakko koskee meitä kaikkia. Lakon piiriin kuuluvat kaikki ne yli 40 Akavan jäsenjärjestöä, joiden puolesta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry käy yliopistosektorin työehtosopimusneuvotteluja. Näitä ovat mm. Tieteentekijöiden liitto, Professoriliitto, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Yliopistojen opetusalan liitto YLL, Akavan Erityisalat, Tekniikan akateemiset TEK, Lakimiesliitto, ja Lääkäriliitto.

Lakkoon osallistuvat myös muissa kuin opetus- ja tutkimustehtävissä toimivat kollegamme. Akavalaisen yliopistoväen lisäksi myös muihin palkansaajakeskusjärjestöihin kuuluvat YHL:n/Pardian jäsenet sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon JHL:n jäsenet osallistuvat työtaisteluun.

Yhteinen tunnuksemme on #MeOlemmeYliopisto.

Myös järjestäytymättömillä eli liittoihin kuulumattomilla työntekijöillä on oikeus osallistua lakkoon. Jos järjestäytymättömät kollegamme kuitenkin päättävät saapua lakkopäivänä työpaikalle, heitä ei voida velvoittaa suorittamaan niitä tehtäviä (esim. opetusta), jotka jäisivät lakon takia tekemättä.

  1. Mikä työ kuuluu lakon piiriin?

Lähtökohtaisesti kaikki työ kuuluu lakon piiriin. Lakkovaroituksen yhteydessä lakon ulkopuolelle rajattiin eräitä tehtäviä kuten ihmisten, eläinten, näytteiden ja elävien kokoelmien välttämätön hoito, IT-päivystys sekä atk-runkopalvelujen välttämätön hoito, sellainen tutkimustyö, jonka keskeyttämisestä aiheutuisi huomattavaa vahinkoa (esimerkiksi pitkäkestoinen tutkimussarja katkeaisi), ulkomailla töissä tai konferensseissa olevat, väittelijä, vastaväittelijä ja kustos sekä yliopistojen korkein johto. Yliopisto voi myös anoa työlupaa yksittäistapauksissa.

  1. Kuinka toimin ollessani lakossa?

Kun olet lakossa, et tule työpaikalle. Olet kuitenkin sydämellisesti tervetullut yliopiston sisäänkäyntien tuntumaan jos haluat osallistua päivän mielenilmaisuihin tai tukea kollegoitasi, jotka toimivat vapaaehtoisina lakkovahteina. Työtaisteluun liittyvä mielenilmaus järjestetään klo 11 Porthanian edessä, ja keskustelutilaisuus myöhemmin iltapäivällä klo 15 alkaen Vanhan kahvilassa (Mannerheimintie 3).

Vältä käyttämästä työnantajan työvälineitä (läppäri, tabletti, matkapuhelin, tms.). Älä hoida työasioita puhelimitse etätyönä, äläkä käytä työnantajan sähköpostia. Laita sähköpostiisi poissaoloilmoitus alkamaan 28.2. klo 0:00 ja päättymään 1.3. klo 0:00. Kerro mielellään, että olet lakossa, ja liitä viestiin selvennykseksi esim. seuraava linkki:

https://www.juko.fi/yliopisto/helsingin-yliopiston-lakko-28-2/a-strike-at-the-university-of-he/

Peru opetus, seminaarit ja kokoukset. Lakkopäiväksi suunniteltu opetus perutaan kokonaan eikä sitä järjestetä uudestaan. Kokouksille voit sopia uusista ajoista. Älä ilmoita lakkopäivän aikana opintosuorituksia rekisteriin. Älä tee rästiin jääneitä hallintotöitä tai korjaa tenttejä. Lyhyesti: älä tee töitä.
  1. Kuinka ilmoitan olevani lakossa?

Sinulla ei ole velvollisuutta ilmoittaa etukäteen olevasi lakossa. Voit halutessasi kohteliaasti vastata jos esim. dekaanisi nimenomaisesti tiedustelee asiaa. Mutta vältä sellaisia vastauksia, jotka mahdollistavat yliopiston toiminnan uudelleenjärjestelyn lakkopäivänä.

Koska sinulla ei ole oikeutta palkkaan lakon ajalta, joudut kuitenkin jälkikäteen ilmoittamaan asiasta jotta lakkopäivän palkka saadaan vähennettyä tilipussistasi. Toimi ilmoituksen osalta samalla tavalla korrektisti kuin miten edellytät yliopiston kohtelevan sinua.*

*HY on ilmoittanut vähentävänsä kaikilta päivän palkan. Tämän hetkisen tiedon mukaan  ilmoitus koskisi vain niitä, jotka tekivät töitä lakkopäivänä. Ilmoittaa tarvitsee vain jos ei kuulunut lakon piiriin (oli esim. ulkomailla konferenssissa. Kts. JUKOn tiedote lakon ulkupuolelle rajatusta työstä.). Siinä tapauksessa tee ilmoitus reilusti lakon jälkeen ja vapaamuotoisesti esim. linjaesimiehelle ja palkkatoimistoon.

  1. Voinko kieltäytyä menemästä lakkoon vaikka olen liiton jäsen?

Ketään ei voida pakottaa lakkoon. Se olisi lainvastaista. Mutta liitojen tai paikallisosastojen sääntöihin saattaa sisältyä ns. lakkovelvoite, joka ilmaistaan esim. kieltona toimia yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Sellaisen säännön perusteella jäsen, joka ei osallistu liiton määräämään työtaisteluun, voidaan erottaa määräajaksi tai pysyvästi. Liitoilla ja paikallisosastoilla on siis omat sääntönsä, ja jäsenten edellytetään toimivan sääntöjen mukaan aivan kuten missä tahansa yhdistyksessä.

Mutta vielä tärkeämpää on, että jättäytymällä lakon ulkopuolelle heikentäisit sinun etujesi puolesta neuvottelevien asemaa. Eli jos olet valmis ottamaan vastaan ne edut ja parannukset, jotka neuvottelujen tuloksena saat, olisi outoa, jos et olisi myös valmis tukemaan niitä, jotka tuon neuvottelutyön meidän kaikkien puolesta tekevät.

Posted in Yleinen
One comment on “Helsingin yliopiston lakko 28.2. – Usein kysytyt kysymykset
  1. […] Lataa… ‹ Helsingin yliopiston lakko 28.2. – Usein kysytyt kysymykset Posted in […]

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: