Ilmoittaudu luottamusmieheksi

Tarvitsemme HYTissä paljon uusia luottamusmiehiä ja varaluottamusmiehiä seuraavalle kaksivuotikaudelle 2019-2020.

Nyt Sinulla on oiva mahdollisuus päästä kiinnostavan tehtävän pariin, jossa voit vaikuttaa omalta osaltasi työyhteisön hyvinvointiin ja tiedonkulkuun.

Lue lisää JUKO:n vaalikuulutuksesta alla ja ilmoittaudu mukaan.

JUKOn luottamusmiesvaali kaudelle 1.1.2019–31.12.2020

Akavan julkisen sektorin neuvottelujärjestö JUKO ry on Helsingin yliopistossa edustettuna luottamusmiestensä kautta. Se järjestää 29.10.2018 luottamusmiesvaalit, joissa valitaan luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet sekä pääluottamusmiehet ja varapääluottamusmiehet toimikaudelle 1.1.2019–31.12.2020.

Jokaisella JUKOn jäsenliittoon kuuluvalla jäsenellä on oikeus saada luottamusmiespalveluja, osallistua luottamusmiehen valintaan ja ehdokasasetteluun. JUKOn luottamusmiehet edustavat kaikkia JUKOon kuuluvien ammattiyhdistysten ja –liittojen jäseniä (luettelo:
https://www.juko.fi/jukon-esittely/jasenyhdistykset-ja-liitot/). Luottamusmiehet eivät siis edusta vain oman yhdistyksensä jäseniä, vaan kaikkia jukolaisia.

Valittavien luottamusmiesten lukumäärä

Helsingin yliopiston luottamusmiessopimuksen mukaan JUKO ry:llä on oikeus valita 3-4 pääluottamusmiestä. Mikäli pääluottamusmiehiä on 4, valitaan yksi pääluottamusmiehistä Professoriliiton Helsingin yliopiston osaston professorikunnan joukosta. Lisäksi valitaan 22 luottamusmiestä ja yhtä monta varaluottamusmiestä. Luottamusmiesten keskuudesta voidaan valita yhtä monta varapääluottamusmiestä kuin on pääluottamusmiehiä. Lisäksi tavoitteena on, että pääluottamusmiehet edustavat JUKO ry:n eri järjestöjä tai henkilöstöryhmiä.
Kummallakin normaalikoululla on 1 luottamusmies ja varaluottamusmies. Nämä on jo valittu erikseen kummallakin normaalikoululla. Tässä vaalissa valitaan pääluottamusmiesten lisäksi 20 luottamusmiestä ja heille varaluottamusmiehet.
Pääluottamusmiehet toimivat koko yliopiston pääluottamusmiehinä. Luottamusmiehen toimialue on kampus. Kampuksittain luottamusmiehiä ja varaluottamusmiehiä valitaan siten, että keskustakampuksella on 10 luottamusmiestä, Meilahdessa 3, Kumpulassa 3 ja Viikissä 4. Varapääluottamusmiehet valitaan luottamusmiesten keskuudesta.
Luettelo nykyisistä yliopiston luottamusmiehistä: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY277103?lang=fi.

Ehdokasasettelu

Ehdokasasettelussa pyritään siihen, että ehdokkaat edustavat mahdollisimman kattavasti eri tiedekuntia, laitoksia ja henkilöstöryhmiä. Helsingin yliopiston organisaatiokaavio auttaa hahmottamaan asiaa: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY034254.

Ehdokkaaksi voi asettua joko vaalikokouksessa tai etukäteen googlen lomakkeella https://goo.gl/forms/zMy5v0aSNa3sTZy62
Täytäthän lomakkeen viimeistään perjantaina 26.10. erityisesti, jos et pääse kokoukseen, mutta olet kiinnostunut luottamusmiestehtävästä. Ehdotamme kaikkia lomakkeen täyttäneitä luottamusmiehiksi vaalikokouksessa.

Vaalin järjestäminen

JUKOlaisten paikallisyhdistysten ja pääluottamusmiesten yhteistyöryhmä toimii luottamusmiesvaalit järjestävänä organisaationa. Se on päättänyt kokouksessaan, että tänä vuonna luottamusmiesvaali järjestetään maanantaina 29.10.2018 klo 16.00 yliopiston päärakennuksen 2. kerroksen henkilöstöravintola Fredrikan yhteydessä olevassa flyygelisalissa. Jos kokouksessa joudutaan äänestämään, niin äänestys alkaa aikaisintaan klo 16.30.
Vaalissa äänioikeutettuja ovat läsnäolevat JUKOlaisten järjestöjen jäsenet. Otathan jäsenkorttisi mukaan, jotta voimme tarvittaessa tarkistaa jäsenyytesi paikan päällä.
Lisätietoja antavat pääluottamusmiehet
Tiina Niklander 02941 51370, 050 4480133, 040 5620975
Seppo Sainio 02941 40555, 050 4155265, 040 8655479

Luottamusmiehen tehtävänkuvaus:

• Luottamusmiehen tehtävät ja toiminta pohjautuvat sekä työehtosopimukseen että
lainsäädännössä määriteltyihin tehtäviin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

• Luottamusmiehen toimikausi on kaksivuotinen. Tehtävään saa koulutusta, johon voi
osallistua työajalla. Koulutusta järjestävät sekä JUKO että luottamusmiehen oma
henkilöjärjestö.
• Luottamusmiehen tehtävänä on seurata, että työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan
yliopistossa ja että työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, ja että
heidän oikeusturvaansa ei loukata.
• Tarvittaessa luottamusmies neuvottelee työnantajapuolen kanssa epäkohtien
ratkaisemisesta ja osallistuu työelämän ja työyhteisön kehittämiseen.
• Edellytyksenä tehtävässä toimimiselle on jukolaisen liiton jäsenyys ja työsuhde yliopistoon,
vakituinen tai määräaikainen. Määräaikaisuuden ei tarvitse kestää koko kautta.
• Luottamusmies saa kuukausittaisen korvauksen luottamustoimestaan. Tehtäviensä
hoitamista varten luottamusmiehellä on työehtosopimuksen mukaan oikeus saada
vapautusta työsuhteeseensa kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Valitettavasti jotkut
esimiehet ovat ajoittain suhtautuneet nihkeästi luottamusmiestehtävien vaatimien
aikaresurssien myöntämiseen, vaikka työnantajankin mukaan työehtosopimusta pitää
noudattaa.
• Yliopistoyhteisössä on myös apurahalla työskenteleviä ja muita ei-palkkasuhteessa olevia
jukolaisten järjestöjen jäseniä, jotka myös saattavat tarvita luottamusmiehen tukea.
Julkaistu 9.10.2018
Tagged with: , , , , , , , , , ,
Posted in Yleinen

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: