Jäsenyys

Miksi liittyä HYT:n jäseneksi?

HYT:n edustajat ovat läsnä tilaisuuksissa, joissa neuvotellaan Sinun oikeuksistasi ja eduistasi.

HYTin:n ja Tieteentekijöiden liiton (TTL) jäsenenä saat jäsenmaksusi vastineena ennen kaikkea neuvontaa ja edunvalvontaa sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Neuvontaa voit saada luottamusmiehiltä, HYT:n hallituksen jäseniltä ja HYT:n toimistosta. Lisäksi saat apua TTL:n toimistosta ja asianajotoimistosta, jonka kanssa TTL on solminut yhteistyösopimuksen.

HYT:n palkansaajajäsenet liittyvät Opettajien työttömyyskassan jäseniksi maksaessaan palkansaajan jäsenmaksun bruttopalkastaan. Kaikkien TTL:n jäsenyhdistysten jäsenten työttömyysturva on järjestetty Opettajien työttömyyskassan kautta.

Katso lisää:

Tervetuloa jäseneksi!
Kuka voi liittyä?
Jäsenedut
Jäsenmaksut
Jäsentietojen päivittäminen


Tervetuloa jäseneksi!

Tervetuloa mukaan HYT:n jäseneksi! HYT toimii yhdyssiteenäsi yliopistoon ja sen henkilöstöpolitiikkaan ja huolehtii ammatillisesta sekä palkkauksellisesta edunvalvonnastasi.

Näin haet HYT:n jäsenyyttä:

 • Täytä sähköinen jäsenlomake Tieteentekijöiden nettisivuilla. (Jos sähköinen lomake ei toimi, voit myös tulostaa ja lähettää täytetyn paperisen lomakkeen HYTin toimistoon.)
 • HYT:n hallitus käsittelee hakemuksen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Päätöksestä ilmoitetaan kokouksen jälkeen ja hyväksytyille jäsenille lähetetään tietopaketti yhdistyksen toiminnassa. Tarvittaessa voit olla yhteydessä HYT:n järjestösihteerin päätöksestä.
 • Saat noin kuukauden sisällä Tieteentekijöiden liiton jäsenkortin sekä muuta hyödyllistä tietoa.

Hyvä tietää

 • Jäsenyys alkaa siitä päivästä, kun sähköinen lomake on täytetty tai paperihakemus on allekirjoitettu. Mikäli hakemus kuitenkin saapuu HYT:n toimistoon yli 7 päivää myöhemmin, kuin hakemus on merkitty allekirjoitetuksi, merkitään liittymispäiväksi hakemuksen saapumispäivä.
 • Jos haluat, että jäsenyyden alkamispäivä on jokin muu kuin lomakkeen täyttöpäivä/allekirjoituspäivä, ilmoitathan tästä pikimmiten sähköpostitse TTL:n jäsensihteerille (marsa.nyqvist@tieteentekijoidenliitto.fi). Huomaathan, ettei jäsenyys voi alkaa takautuvasti.
 • Jäsen on itse vastuussa siitä, että jäsenmaksut ovat maksettu. Erityisesti työttömyyskassat ovat tarkkoja, että kaikki maksut on maksettu mahdollisen työttömyyskauden alkaessa. Tämän vuoksi suosittelemme valtakirjan toimittamista työpaikkasi palkkatoimistoon tai muulle asiasta vastaavalle henkilölle. Valtakirjan avulla maksu menee suoraan palkastasi, eikä inhimillisiä unohduksia tarvitse pelätä. Palkkakuitista on kuitenkin hyvä tarkistaa, että maksu on mennyt.

Lähetämme sinulle sähköpostilla uuden jäsenen infopaketin kun jäsenyytesi on hyväksytty HYTin hallituksen kokouksessa. Voit kuitenkin vilkaista sitä jo nyt täältä: HYT jäsenkirje 2018.pdf


Kuka voi liittyä?

Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n jäseneksi voi liittyä Helsingin yliopistossa tai vastaavassa tieteellisessä laitoksessa opetus-, tutkimus- tai muussa tehtävässä toimiva, akateemisen tutkinnon suorittanut henkilö.

Tieteentekijöiden liiton jäseneksi liitytään aina jäsenyhdistyksen kautta, joten HYT:n jäsenenä olet TTL:n sekä Akavan jäsen.

Apurahatutkijoita, vanhempain-, äitiys- ja isyysvapaalla olevia, siviili- tai varusmiespalvelua suorittavia, perustutkinto-opiskelijoita, työttömiä sekä eläkkeelle jääviä pyydetään tutustumaan alla oleviin erikoisehtoihin koskien HYTin jäsenyyttä.

Apurahatutkijat
Opiskelijajäsenyys
Työttömät
Kaksoisjäsenyys
Eläkeläisjäsenyys

Apurahatutkijat

Apurahatutkijat voivat liittyä HYTin jäseneksi. Apurahatutkijoilta peritään alennettu jäsenmaksu.

Apurahakauden aikana voi liittyä ammattiliittoon mutta ei työttömyyskassaan. Kassan jäsenyyden saaminen edellyttää liittymishetkellä voimassa olevaa palkkatyösuhdetta, joka voi olla lyhytaikainenkin.

Apurahatutkijan, joka siirtyy apurahalta työsuhteeseen, tulee ilmoittaa ansiotyön alkamisesta Tieteentekijöiden liittoon tai HYTin toimistoon, jotta hänestä voi tulla työttömyyskassan jäsen. Jos apurahansaaja on ollut kassan jäsen ennen apurahakauden alkamista, kassasta ei tarvitse erota apurahakauden ajaksi.

Apurahatutkijoiden jäsenedut ovat työttömyyskassan jäsenyyttä lukuun ottamatta samat kuin palkansaajajäsenillä. Eläketurvansa apurahatutkijat järjestävät MELAn kautta. Lisätietoja suoraan MELAn sivuilta.

Apurahatutkijoiden työttömyysturva parantui vuonna 2009, kun Työ- ja elinkeinoministeriö antoi uudet ohjeet työttömyysturvan soveltamisesta tieteen ja taiteen tekijöihin. Nykyään apurahoja ei oteta huomioon ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrää laskettaessa eikä apurahakausi kartuta ansiosidonnaiseen päivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa, mutta se pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Lue lisää Tieteentekijöiden liiton oppaasta Apurahatietoa tutkijalle.

Vanhempainvapaa, äitiys- ja isyysvapaa, hoitovapaa, siviili- ja varusmiespalvelus

Jäsenet, jotka jäävät vanhempainvapaalle, äitiys- ja isyysvapaalle, hoitovapaalle tai siirtyvät suorittamaan siviilipalvelusta tai varusmiespalvelusta voivat edelleen pysyä HYT:n jäsenenä.

Jäsenmaksu kyseisille ryhmille on pienempi ja jäsenet ovat oikeutettu jäsenetuihin. Ajanjakson aikana ei kartuta ansiosidonnaiseen päivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa, mutta se voi pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Katso lisää Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta.

Opiskelijajäsenyys

Perustutkinto-opiskelijat, joiden tarkoituksena on suuntautua yliopisto- tai tieteelliselle uralle, voivat liittyä HYTin opiskelijajäseniksi, jolloin he maksavat alennettua jäsenmaksua. Opiskelijajäsenillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Opiskelijajäsenten jäsenedut ovat työttömyysturvaa lukuun ottamatta samat kuin palkansaajajäsenillä. Jotta perustutkinto-opiskelija voi kerryttää työttömyysturvaa HYTin kautta, on hänen oltava varsinainen jäsen ja täytettävä samat ehdot kuin muiden jäsenten.

Kuka voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi?

Jatko-opiskelijat liittyvät varsinaisiksi jäseniksi ja heidän jäsenmaksunsa riippuvat siitä, ovatko he työsuhteessa vai työskentelevätkö apurahalla.

Työttömät

HYT:n jäsenten jäädessä työttömäksi, maksetaan alennettua jäsenmaksua.

Mikäli olet jäänyt työttömäksi ja täytät työttömyyskassan asettamat ehdot ansiosidonnaisen työttöpäivärahan nostamiseen, on ehdottoman tärkeää, että jatkat jäsenmaksujesi maksamista HYTiin. Kuukaudenkin katkos jäsenmaksuissa katkaisee ansiopäiväsidonnaisen päivärahan.

Katso lisätietoa siitä, kuinka varautua työttömyyteen ja toimia työttömyyden edessä.

Kaksoisjäsenyys

Useilla ammattiliitoilla on Tieteentekijöiden liiton kanssa sopimus kaksoisjäsenyydestä. Tämä tarkoittaa, että jäsenellä on mahdollista olla samaan aikaan jonkin toisen ammattiliiton jäsen, ja maksaa alennettua jäsenmaksua jompaan kumpaan näistä liitoista (ehdot vaihtelevat sopimuksittain).

Edunvalvonta, joka koskee palkkausta ja palvelussuhdetta yliopiston tai Suomen Akatemian työsuhteissa, on sovittu Tieteentekijöiden liiton hoidettavaksi.

Lisätietoja kaksoisjäsenyydestä saat Tieteentekijöiden liiton jäsensihteeriltä.

Eläkeläisjäsenyys

Jäsen voi pysyä HYTin jäsenenä eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Eläkeläisten jäsenyys on ilmainen.

Siirtyessäsi eläkkeelle ilmoitathan asiasta HYTin järjestösihteerille (hyt-toimisto@helsinki.fi), jotta tiedot saadaan päivitettyä ajallaan ja liitto tietää vapautuksesta jäsenmaksuista.

Liiton tarjoaman tapaturma- ja matkustajavakuutuksen piiriin eivät kuulu alle 68-vuotiaat vanhuus-, työkyvyttömyys-, ja työttömyyseläkkeellä olevat jäsenet. Alle 68-vuotiaat osa-aikaeläkkeellä, kuntoutustuella tai tilapäisesti työttöminä olevat jäsenet ovat vakuutettuja. Vakuutus on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana jäsen jää eläkkeelle.

Muutoin eläkeläisjäseniä koskevat samat jäsenetuudet, kuin muitakin jäseniä – lukuun ottamatta työttömyyskassan jäsenyyttä.


Jäsenedut

HYTin jäsenenä saat käyttöösi  kaikki Tieteentekijöiden liiton tarjoamat jäsenedut.

Lisäksi julkaisee digitaalisesti neljä kertaa vuodessa ilmestyvän HYTin jäsenlehden.

HYTin 50 euron tuki Unisportin 12 kk kausikortin lunastamiseksi

50-vuotias HYT tukee jokaista jäsentään 50 eurolla yliopistoliikunnan UniSportin kausikortin hankinnassa.

(Vaihtoehtoisesti voit valita myös Viikin monitoimitalo Oy:n jäsenyyden.)

 • Saat 50 euron alennuksen kausikortista kertomalla UniSportin palvelutiskillä olevasi HYTin jäsen, sekä näyttämällä Tieteentekijöiden liiton jäsenkorttia ja yliopiston henkilökorttia/viimeisintä palkkakuittia.
 • HUOM! HYTin uusi jäsen, saat edun näyttämällä liitolta tai HYTistä tullutta uuden jäsenen -sähköpostia.
 • HYT tarkistaa kaikkien edun lunastaneiden nimet jäsenyyden varmistamiseksi.
 • HYTin etu on kertaluontoinen ja sen voi käyttää vain 12 kk kausikortin ostamiseen.
 • UniSport kausikortti-etu on henkilökohtainen.
 • Yliopiston työntekijät, joilla ei ole henkilökuntakorttia ja ei-palvelussuhteessa olevat (dosenttisopimuksen tehneet, apurahatutkijat tai muut vastaavat työhuoneen omaavat henkilöt, eläkeläiset) voivat käyttää yliopiston henkilökuntakortin sijasta tätä todistusta.
 • Jos et ole työsuhteessa tai affilioitunut Helsingin yliopistoon suosittelemme tarkistamaan, kuulutko mihinkään muuhun eturyhmään (Päätoiminen opiskelija (esim. amk); Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen jäsenet; Aalto alumnit; eläkeläiset (ei HY/Aalto), ja esittämään alennukseen vaadittavan todistuksen.
 • Kaikki HYTin jäsenet, myös yliopiston ulkopuolella työskentelevät ovat kuitenkin edun piirissä, jolloin edun saa kertomalla HYTin jäsenyydestä ja näyttämällä liiton korttia. Myös kaikki uudet, vuoden 2018 aikana liittyvät, jäsenet saavat edun.
 • Kausikortin voi lunastaa missä vaiheessa tahansa ajanjaksolla 2.1.– 31.12.2018.
 • Jos sinulla on nyt voimassa oleva kausikortti, voit lunastaa kausikortin UniSportin normaalin käytännön mukaisesti aikaisintaan 30 päivää ennen edellisen kauden umpeutumista.
 • HUOM! Verohallinto on vuoden 2018 kesällä katsonut, että  HYTin vuonna 2017 jäsenilleen myöntämä Unisportin ilmainen kausikortti olisi ollut jäsenillemme verotettavaa tuloa. Myös tämän vuoden HYTin myöntämä 50 euron etu Unisportin kausikortin ostoon nähtänee Verohallinnossa verotettavaksi tuloksi, joten HYT toimittaa tiedot vuoden 2018 edun saaneista vuoden lopulla Verohallinnolle.

Ole yhteydessä HYTin järjestösihteeriin (hyt-toimisto@helsinki.fi) jos ongelmia kausikortin saamisessa ilmenee.


Jäsenmaksut

Vuonna 2018 jäsenmaksujen suuruus on:

 • 1,1 % bruttopalkasta
 • 8 euroa/kk apurahan saajat
 • 8 euroa/kk äitiys-, isyys- ja vanhempainlomalla tai hoitovapaalla olevilta, varusmies- tai siviilipalvelustaan suorittavilta, työttömiltä ja opiskelijoilta.
 • 0 euroa/kk eläkeläisille, jotka eläkkeelle siirtyessään ovat olleet HYT:n jäseniä. Eläkeläisjäsenyys ei sisällä liiton tarjoamia vakuutuksia. Eläkkeelle siirtymisestä tulee ilmoittaa HYTin järjestösihteerille tai Tieteentekijöiden liiton jäsensihteerille.

Bruttopalkasta laskettu jäsenmaksu sisältää Tieteentekijöiden liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenmaksu 1,1% maksetaan päätuloista, ei sivutuloverokortilla maksetuista palkoista ja palkkioista. Kantotapana käytetään valtakirjaa, jolloin maksu menee suoraan bruttopalkasta, tai Tieteentekijöiden liiton toimittamia viitepankkisiirtolomakkeita, jolloin maksut maksaa jäsen itse. Valtakirjaa käyttäessäsi tarkistathan joka kuukausi palkkakuitistasi, että jäsenmaksu on peritty suoraan palkastasi.

Mikäli palkkasi ei kulje palkkatoimiston kautta tai olet oikeutettu alennettuun jäsenmaksuun (8€/kk), voit maksaa maksusi henkilökohtaisilla viitenumeroilla. Viitenumerot lähetetään sinulle automaattisesti liitosta liittyessäsi sekä jokaisen kalenterivuoden alussa.

Jäsenmaksuasioista vastaa Tieteentekijöiden liiton jäsensihteeri Marsa Nyqvist-Hämäläinen (puh. 0207 589 615, marsa.nyqvist@tieteentekijoidenliitto.fi). Jäsensihteeriltä voit esimerkiksi pyytää uusia viitenumeroita hävinneiden tilalle ja kysymä muista jäsenmaksuihin liittyviä kysymyksiä.

Omat jäsenmaksutietosi voit tarkistaa helposti Tietenntekijöiden liiton EAsiointi sivuilla.

Valtakirja

Valtakirja on helppo tapa maksaa HYT:n jäsenmaksut. Palkkatuloja saavat voivat toimittaa valtakirjan työpaikkansa palkanlaskentaan, jolloin jäsenmaksu pidätetään suoraan palkasta.

HUOM! Jäsenmaksua ei peritä palkasta takautuvasti, kun toimitat valtakirjan palkkatoimistoosi. Perintä aloitetaan työnantajan allekirjoituspäivästä lähinnä seuraavan perintäkauden alusta. Jäseneksi liittymispäivän ja perintäpäivän välisen ajan jäsenmaksusta pitää siis huolehtia itse.

Tulosta valtakirja (pdf)

Ohjeita valtakirjan täyttöä varten

Kohtaan ”Liitto-/yhdistysnumero”: 181/003

Kohtaan ”Perinnän peruste”
_1,1_% bruttopalkasta

Lisätietoa jäsenmaksujen maksamisesta löydät  Tieteentekijöiden liiton sivuilta.


Jäsentietojen päivittäminen

Voit muuttaa jäsentietojasi Tieteentekijöiden eAsiointipalvelussa. Palvelussa voit myös tarkistaa jäsenmaksutilanteesi ja maksaa jäsenmaksusi. Voit päivittää tietosi myös lähettämällä sähköpostia Tieteentekijöiden liiton jäsensihteerille (marsa.nyqvist@tieteentekijoidenliitto.fi).

Osoitteenmuutokset päivittyvät rekisteriin automaattisesti, mutta esimerkiksi työ- tai sähköpostiosoitteen, sekä puhelinnumeron pyydämme päivittämään aina erikseen. 

Liiton tai jäsenyhdistyksen vaihto

Mikäli olet jonkin Tieteentekijöiden liiton yhdistyksen jäsen ja haluat siirtyä TTL:n sisällä toiseen jäsenyhdistykseen tai siirtyä jostakin toisesta ammattiliitosta HYT:n jäseneksi, tulee sinun tavalliseen tapaan hakea haluamasi jäsenyhdistyksen jäsenyyttä ja ilmoittaa erosta edelliseen yhdistykseesi.

Kun vaihdat liittoa tai jäsenyhdistystä, huolehdithan, ettei jäsenyydessäsi ole yli 30 päivän katkoa. Näin jäsenyytesi työttömyyskassassa säilyy katkeamattomana ja keräämäsi edut siirtyvät mukana.

Jäsenyyden päättäminen

Yhdistyksestä voi erota kirjallisella ilmoituksella. Eroilmoitus toimitetaan joko sähköpostilla osoitteeseen marsa.nyqvist@tieteentekijoidenliitto.fi  tai paperisena HYTin toimistoon.

Eroamispäiväksi katsomme sähköpostin lähetyspäivän tai eroilmoituksen allekirjoituspäivän. Vaihtoehtoisesti viestissä voi mainita, haluamasi eropäivän. Eropäivää ei voi kuitenkaan ilmoittaa jälkikäteen. Jäsen on velvollinen maksamaan mahdollisesti rästissä olevat jäsenmaksunsa ajalta ennen eroaan. Maksutiedot saa Tieteentekijöiden liiton jäsensihteeriltä Marsa Nyqvist-Hämäläiseltä (puh. 0207 589 615, marsa.nyqvist@tieteentekijoidenliitto.fi)

Eläkkeelle siirtyminen

Jäsen voi pysyä HYTin jäsenenä eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Eläkeläisten jäsenyys on ilmainen.

Liiton tarjoamat vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkustajavakuutus päättyvät eläköitymisvuoden lopussa, muutoin heitä koskevat samat jäsenetuudet, kuin muitakin jäseniä – lukuun ottamatta työttömyyskassan jäsenyyttä.

Siirtyessäsi eläkkeelle ilmoitathan asiasta HYTin järjestösihteerille (hyt-toimisto@helsinki.fi), jotta tiedot saadaan päivitettyä ajallaan ja liitto tietää vapautuksesta jäsenmaksuista.

%d bloggaajaa tykkää tästä: