Osa Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n työntekijöistä on työtaistelussa 24.1.2017

Helsingin yliopiston tieteentekijät ry tukee Helsingin yliopiston ammattiosasto JHL 645:ä ja sen jäseniä heidän työtaistelussaan. 1.1.2018 tuli voimaan liikkeenluovutus, jossa Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistöpalvelut on siirretty uudelle Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:lle. Kiinteistöpalvelualan työntekijöille Helsingin yliopistossa neuvotellaan yrityskohtaista työehtosopimusta. Työnantaja esittää selkeitä heikennyksiä vuosilomaa, työaikaa, sairauspoissaoloja ja eläkekertymää koskeviin ehtoihin.

Ke 24.1.18 Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:ssä työsuhteessa olevat JHL:n jäsenet ovat lakossa. Pääkaupunkiseudulla työskentelevät lakossa olevat JHL:n ammattiosasto 645:n jäsenet kokoontuvat mielenilmaukseen Porthania-rakennuksen edustalla klo 12.00 (Yliopistonkatu 3). Helsingin yliopiston tieteentekijät ry tukee ammattiosasto JHL 645:ä heidän tavoitteissaan, joilla vaaditaan työnantajalta hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja jatkuvuutta.

Lisätietoa: https://helsinginyliopistonammattiosasto.jhlyhdistys.fi/?x138233=205153https://helsinginyliopistonammattiosasto.jhlyhdistys.fi/

Posted in Yleinen

Yliopistojen neuvotteluissa kokonaisuus hämärän peitossa

(Tämä on Jukon tiedote. Alkuperäisen löydät täältä: http://www.juko.fi/?x18668=1049163)

Palkansaajajärjestöt ja työnantajia edustava Sivistystyönantajat jatkoivat torstaina 18.1. neuvotteluja yliopistojen uudesta työehtosopimuksesta.

Tapaamisessa keskityttiin edelleen työnantajien ajaman palkkausjärjestelmän uudistamisen käsittelyyn. Työnantajat jakoivat jo kolmannen versionsa ehdotuksestaan, ja siinä he vastasivat palkansaajien viime maanantaina antamiin kommentteihin ja muutosehdotuksiin. Toistaiseksi ei ole selvää, miten esitetty palkkausjärjestelmän uudistus hyödyttäisi yliopistojen työntekijöitä.

Palkkausjärjestelmään mahdollisesti tehtäviä muutoksia käsitellään vielä seuraavassa tapaamisessa, mutta ensi viikolla on tarkoituksena käsitellä myös muita teemoja.

JUKOlle yksi keskeinen tavoite on vaikuttaa määräaikaisten työsuhteiden suhteellisen suureen osuuteen yliopistoissa. Se on pitkäkestoinen ongelma, johon osapuolten tulisi pureutua yhteistyössä toden teolla viimeistään nyt.

Näyttää siltä, että palkankorotusten tasosta päästään neuvottelemaan vasta neuvottelu-urakan viimeisissä tapaamisissa. Yliopistojen työehtosopimus on voimassa tammikuun loppuun asti. Sen jälkeen alkaa sopimukseton tila, ellei uutta ratkaisua ole siihen mennessä saatu aikaan.

Neuvottelut jatkuvat 22.1.

Voit seurata JUKOn neuvottelutiedotusta ja muita uutisia myös Facebookissa <https://www.facebook.com/JUKOry/> ja Twitterissä <https://twitter.com/JUKOry>. Lue lisää JUKOn neuvottelutavoitteista artikkelista ”JUKO haluaa selkeyttää yliopistojen työaikajärjestelmiä”
<http://www.juko.fi/?x18668=1037133>.

*Lisätietoja:*

* JUKOn yliopistoneuvottelukunnan varapuheenjohtaja Tarja Niemelä, p.
050 340 2725
* JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, p. 0400 419784.

/Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pääsopijajärjestö, joka edustaa yli 200 000 työntekijää kunnan, valtion, yliopiston ja kirkon sopimusaloilla. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn
lisäksi Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL./

Posted in Yleinen

Palkkausjärjestelmän uudistaminen ja uudet työaikamääräykset kiistakysymyksinä yliopistojen neuvotteluissa

(JUKO:n tiedote)

Palkansaajajärjestöt ja työnantajia edustava Sivistystyönantajat
jatkoivat maanantaina 15.1.2018 neuvotteluja yliopistojen uudesta
työehtosopimuksesta.

Tapaamisessa jatkettiin keskustelua palkkausjärjestelmän uudistamisesta.
Palkansaajat vastasivat kirjallisesti työnantajan palkkausjärjestelmää
koskevaan uuteen esitykseen. Osapuolten näkökannat eriävät varsin paljon
toisistaan.

Tapaamisessa käsiteltiin myös JUKOn ja muiden palkansaajajärjestöjen
tammikuun alussa esittelemiä ehdotuksia uusista työaikamääräyksistä.
Työnantajat kommentoivat palkansaajien ehdotuksia. Myös tässä asiassa
mielipiteet pöydän vastakkaisilla puolilla eroavat merkittävästi toisistaan.

Palkankorotuksista tai sopimuskauden pituudesta ei keskusteltu tälläkään
kertaa. Neuvottelut jatkuvat 18.1.

Voit seurata JUKOn neuvottelutiedotusta ja muita uutisia myös
Facebookissa <https://www.facebook.com/JUKOry/> ja Twitterissä
<https://twitter.com/JUKOry>.

Lue lisää JUKOn neuvottelutavoitteista
artikkelista ”JUKO haluaa selkeyttää yliopistojen työaikajärjestelmiä”
<http://www.juko.fi/?x18668=1037133>.

Lisätietoja:

JUKOn yliopistoneuvottelukunnan varapuheenjohtaja Tarja Niemelä, p.
050 340 2725
JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, p. 0400 419784

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pääsopijajärjestö, joka edustaa yli 200 000 työntekijää kunnan, valtion, yliopiston ja kirkon sopimusaloilla. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. (JUKO edustaa myös HYTin jäseniä).

Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Posted in Yleinen

HYTin järjestösihteeri lomailee 21.12.2017-2.1.2018. Akuutissa tilanteessa voit olla yhteydessä Tieteentekijöiden liittoon: https://tieteentekijoidenliitto.fi/yhteystiedot

Read more ›

Posted in Yleinen

Kutsu HYTin syyskokoukseen 30.11.2017

Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 30.11.2017 kello 17:00 Porthanian opettajien ruokalassa.

Kaikki HYT:n jäsenet ovat tervetulleita mukaan keskustelemaan ja päättämään ensi vuoden toiminnasta.

Read more ›

Posted in Yleinen

Yliopiston hallituksen vaalien sähköinen äänestyslinkki

QR-koodi äänestyssivuille

Helsingin yliopiston hallituksen vaalit pidetään  20.11-22.11.2017

Voit äänestää sähköisesti täällä:  https://vaalit.helsinki.fi/vakka/

Äänestyslinkki on auki vaalipäivinä klo 9-17.

Jos haluat äänestää ollessasi yliopiston internetverkon ulkopuolella, käytä VPN yhteyttä.

Huomaathan, että YPA:ssa töissä olevat voivat äänestää myös muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ehdokkaita ja päin vastoin.

Read more ›

Posted in Yleinen

HYTin ehdokas yliopiston hallitukseen on Ragna Rönnholm (nro 14)

Helsingin yliopistossa järjestetään marraskuussa tiedekuntaneuvostojen jäsenten ja yliopistoyhteisöä edustavien yliopiston hallituksen jäsenten vaalit. Vaaleissa valitaan toimielimiin edustajat neljän vuoden toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2021.

HYT tukee vaaleissa Ragna Rönnholmia, joka on HYTin hallituksen pitkäaikainen jäsen ja on toiminut myös Tieteentekijöiden liiton puheenjohtajana 2007–2010. Ragna on solu- ja molekyylibiologian dosentti ja toimii tutkimuskoordinaattorina Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Hänellä on kahdenkymmenen vuoden kokemus eri luottamustehtävistä yliopiston sisältä että ulkopuolelta. Hän on ollut monta vuotta laitosneuvostossa, tiedekuntaneuvostossa ja konsistorissa. Ammattiyhdistystoiminnassa hän on ollut mm. Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtajana 2003–2006 ja puheenjohtajana 2007–2010. Siinä ominaisuudessa hän oli mm. OKM:n tutkijanuratyöryhmässä, joka päätti esittää tenure track -uramallin yliopistoihin.

Näiltä ajoilta hänellä on laaja yliopistokentän tuntemus sekä kotimaasta että myös ulkomailta, etenkin Pohjoismaista. Viimeisimmäksi hän on ollut yliopiston hallituksessa kaksi kautta 2010–2017 ja on halukas jatkamaan. Kokemusta ja asiantuntemusta siis löytyy! Äänestäkäämme Ragna jatkoon!

Ragna Rönnholmia voi äänestää vaaleissa numerolla 14.

Read more ›

Posted in Yleinen
Scroll Up