Tieteidenvälinen tieteentekijä ottaa riskin

Tieteidenvälisen tutkimuksen järjestökentällä tapahtuu. Keskeinen kansainvälinen tieteidenvälinen seura Association for Interdisciplinary Studies järjesti lokakuussa 41. vuosittaisen konferenssinsa Amsterdamin yliopistolla – ensimmäistä kertaa Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Euroopassa sveitsiläislähtöinen Network for Transdisicplinary Research on pyrkinyt laajentumaan ja järjestänyt viime aikoina vuosittaisen konferenssinsa kertaalleen Saksassa ja Ruotsissa. Erityisesti nuorten tutkijoiden asemaan keskittynyt Suomen tieteidenvälinen seura Finterdis perustettiin syksyllä 2018. Lisäksi käynnisteillä on tieteidenvälisen tutkimuksen seurojen yhteistyöverkosto ITD-Alliance.

Darius Cotoi (Unsplash)

Kiinnostus tieteidenvälistä tutkimusta kohtaan on kasvanut viime vuosikymmeninä huomattavasti. Kehitystä on vauhdittanut muun muassa vakavoituminen ilmastonmuutoksen edessä. Kyseessä on aikaamme leimaava ilmiö, joka on mekanismeiltaan ja vaikutuksiltaan niin monitahoinen, että sitä voi ymmärtää riittävän laajasti vain tieteidenvälisestä näkökulmasta käsin. Ilmastonmuutoksella on perusteltu tieteidenvälisen tutkimuksen tarvetta jopa tympäännyttävissä määrin. Se ei kuitenkaan vähennä itse asian tärkeyttä. Yhtä lailla esimerkkinä voisi käyttää jotain toista 17:stä YK:n kestävän kehityksen tavoitteesta. Olisi vaikea kuvitella, että köyhyyden poistaminen tai hyvän koulutuksen takaaminen kaikille onnistuisi ilman tieteidenvälistä yhteistyötä.

Read more ›

Posted in Tiedepolitiikka

Missä on nykypäivän yliopistolaisen akateeminen koti?

Yliopistolaisen koti on viime vuosina muuttunut. Mihin yliopistolaiset identifioituvat? Missä sijaitsee nykypäivän akateeminen yhteisö? Helsingin yliopiston tieteentekijät HYT järjesti 17.9.2019 Agora-keskustelutilaisuuden teemalla Akateeminen koti. Keskustelutilaisuudessa pohdittiin tutkijayhteisön paikkaa ja merkitystä sekä yksilön osallisuutta yhteisön rakentamisessa. Voit katsoa tallenteen tilaisuudesta täältä.

Read more ›

Posted in Tiedepolitiikka

Uusi hallitus, uudet kujeet?

Saimme vastikään uuden hallituksen. Kahden edellisen hallituksen synnit koulutuksen ja tutkimuksen osalta ovat yliopistoväellä hyvin muistissa, joten uuteen hallitukseen kohdistuu odotuksia. Erityisen hyvin muistetaan varmasti ”koulutuslupaus

Viime vaalien alla lähes kaikki puolueet lupailivat yliopistoindeksin käyttöönottoa ja monet perusrahoituksen kasvattamista. Jotkut tosin muistavat senkin, että ennen viimeistä edellisiä vaaleja esimerkiksi kokoomus sanoi, että ”yliopistojen perusrahoitus on turvattava” ja keskusta puolestaan julisti, että ”Suomi nousee vaikesta tilanteesta vain panostamalla koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin” (Acatiimi 3/15). Perussuomalaistenkin mielestä ”Yliopistojen huippu- ja perustutkimukseen on osoitettava lisää määrärahoja”. Tuloksena olivat 900 miljoonan koulutusleikkaukset. On kenties hyvä muistella mitä nämä leikkaukset tarkoittivat Helsingin yliopiston osalta. Rahoitus on liukunut alamäkeä vuodesta 2016 alkaen. Yksinomaan 2016 rahoituksesta lähti kerralla 40 M€ – lähes 10% valtion perusrahoituksesta. Vuonna 2017 hallitus leikkasi vielä 9 M€ lisää. Toteutunut rahoitus on ennusteen mukaan 2019 50M€ alemmalla tasolla kuin vuonna 2015 ja 167M€ alemmalla tasolla kuin missä se olisi ilman leikkauksia. Read more ›

Posted in Yleinen