Juttusarja yliopiston työtiloista (3/3)

Juttusarjan kolmas osa on julkaistu HYTin jäsenlehdessä 4/2018.

Teksti: Laura Kortesoja & Tapani Kaakkuriniemi

Jutun kuva on Helsingin yliopiston
mediapankista. Kuvaaja: Veikko Somerpuro

Kolmiosaisessa juttusarjassa kuullaan puheenvuoroja eri näkökulmista yliopiston tilankäyttöön liittyen. Juttusarjan viimeisessä osassa kuullaan anonyymi käyttäjäkokemus yliopiston työtiloista yliopistonlehtorin näkökulmasta.

Yliopistonlehtorin työ koostuu opetuk­sesta ja tutkimuksesta, mutta työhön sisältyy myös jonkin verran hallinto­asioita. Haastattelemamme yliopiston­lehtori työskentelee pääosin työpöytän­sä ääressä, joskin toisinaan myös jonkin verran labo­ratoriossa. Lisäksi yliopistonlehtorin työhön on hel­posti sovitettavissa etätyö, joten myös kotona tulee tehtyä silloin tällöin töitä.

Haastateltavamme työtila sijaitsee huoneessa, jossa työskentelee hänen lisäkseen 3 henkilöä. Huone on suunniteltu alun perin neljälle. Jokaisella on oma työpöytä ja noin kymmenen hyllymetriä tilaa omil­le tavaroille. Muutto on tapahtunut hiljattain ja haas­tateltavamme kertoo työskennelleensä tätä ennen 20 vuoden ajan yhden hengen työhuoneessa. Aikaisem­paan nähden kyseessä on ollut siis iso muutos, joka on vaatinut totuttelemista, vaikkei kyse olekaan var­sinaiseen avokonttoriin muuttamisesta.

Read more ›
Tagged with: , , ,
Posted in Yleinen

Juttusarja yliopiston työtiloista (2/3)

Juttusarjan toinen osa on julkaistu HYTin jäsenlehdessä 3/2018.J

Teksti: Laura Kortesoja & Tapani Kaakkuriniemi

Kolmiosaisessa juttusarjassa kuullaan puheenvuoroja eri näkökulmista yliopiston tilankäyttöön liittyen. Tässä numerossa kuullaan yliopiston työ- ja oppimistiloja tutkineen Niclas Sandströmin puheenvuoro tutkitun tiedon näkökulmasta.

Kuva: Eeva Vaurio

Miltä uusiin tiloihin siirtyminen näyttää tutkijanäkökulmasta käsin?

Niclas Sandström – tutkija

Kansainvälisessäkin tutkimuksessa on osoitettu, että tilamuutokset eivät käsitä pelkästään tiloja, vaan kyseessä on aina kulttuurinen muutos. Tästä syystä muutoksen eteneminen tapahtuu hitaasti ja se vaatii paitsi neuvottelua, myös avointa viestintää ja eri tahojen kuulemista. Jos muutokset toimeenpannaan liian nopealla aikataululla, virheiden todennäköisyys kasvaa. Kaikki osapuolet eivät reagoi samalla tavalla muutokseen, joten muutos vaatii aikaa.

Tilasuunnittelun tavoitteena on usein sellainen toteuttamistapa, jossa kaikki asianomaiset otetaan mukaan suunnitteluun. Käytännön toteutus on kuitenkin valitettavan usein jotain muuta. Osallistava muutoksen toteuttaminen vaatii aitoa kiinnostusta eri sidosryhmien kuuntelemiseen ja mukana pitämiseen muutoksen eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheen merkitystä ei voi korostaa liikaa – osallistaminen tuottaa lopulta kaikille suurimman hyödyn, siinä missä näennäiset yritykset ottaa kaikki tahot mukaan suunnitteluun tuottaa yleensä enemmän haittaa kuin hyötyä. Luottamus rapautuu helposti ja ihmiset tuntevat tulleensa petetyiksi. Tällaiset tapaukset ovat olleet valitettavan usein esillä. Muutos jatkaa omaa elämäänsä myös toimeenpanovaiheen jälkeen. Eri tahojen kuuntelemisen tulisi tapahtua myös käytännön muutosten jälkeen.

Read more ›
Tagged with: , , ,
Posted in Yleinen

HYTin vuoden viimeinen jäsenlehti (4/2018) on julkaistu!


Voit lukea lehden klikkaamalla kuvaa tai tästä.

       

Posted in Yleinen