Miksi kiky-minuuteista pitäisi välittää?

29.1. julkaistun tiedotteen mukaan julkisalojen järjestöt ovat irtisanoneet työehtosopimuksensa. Tieteentekijöitäkin edustava neuvottelujärjestö JUKO sekä muut päätöstä tehneet järjestöt painottivat erityisesti, että työajan 24 tunnin kiky-pidennys on irtisanottu.

Vuonna 2016 voimaan astunut kiky-sopimus pidensi minunkin työpäivääni kuudella minuutilla, siis 7 h 15 minuutista 7 tuntiin ja 21 minuuttiin. Vuositasolla työajan pidennyksellä oli se merkittävä seuraus, että tehdessäni SAP HR-portaaliin vuotuista työaikasuunnitelmaa käytössäni on nyt 1624 tuntia, aiemman 1600:n sijaan. Tästä tulee heti parempi mieli, sillä 1624 pääsee vähän lähemmäs todellisuudessa tutkimus- ja opetustyöhön käyttämiäni tunteja. En siis joudu valehtelemaan ihan niin paljon kuin ennen.

Read more ›

Posted in Yleinen

Yliopistonlehtoreiden uramallin valmistelussa puutteita

Photo by Neon Brand, Unsplash

Yliopistonlehtorit muodostavat Helsingin yliopistossa merkittävän henkilöstöryhmän, jolla on suuri vastuu opetuksesta, koulutusohjelmista, ohjauksesta ja tutkimuksesta. Siihen nähden lehtoreiden uralla etenemismahdollisuuksissa on parantamisen varaa: on erityisen ongelmallista, että akateeminen meritoituminen ja uralla eteneminen on käytännössä perustunut tutkimusansioihin. Tämä on asettanut opetuspainotteisissa tehtävissä toimivat eriarvoiseen asemaan tutkimuspainotteisissa tehtävissä toimivien kanssa tutkimusrahaa tai esimerkiksi professuureja haettaessa. Rehtori asettikin 31.5.2019 työryhmän kehittämään yliopistonlehtorien uramallia.

Valmisteilla on tällä hetkellä kahteen erilliseen urapolkuun perustuva malli, jossa opetus- ja tutkimusansioiden eriytymistä ei edelleenkään olla ratkaistu. HYT ja Tieteentekijöiden liitto esittävät oheisessa kannanotossa huolensa siitä, ettei uramallia kohtaan esitettyä kritiikkiä olla riittävästi huomioitu suunnittelussa eikä suunnittelun tueksi varta vasten asetetun työryhmän näkemyksiä kuunneltu riittävästi. Esitämme myös, että tuleva uramalli tulee rakentaa niin, että sekä tutkimus- että opetuspainotteisista tehtävistä on mahdollista edetä apulaisprofessoriksi. Tämä edellyttää opetusvastuiden ja muiden tehtävien jakautumista tasaisesti opetus- ja tutkimushenkilöstön kesken henkilöstön etenemismahdollisuudet ja -toiveet huomioiden. 

HY 11.2. klo 14-16 järjestää avoimen keskustelutilaisuuden keskustakampuksella. Tarkempi paikka varmistuu myöhemmin. 

Lue koko kannanotto täältä

Posted in Yleinen

HUART organizes:

Are you a grant researcher and unaware of your rights? Are you a researcher or teacher without employment relationship and wondering whether you are entitled to earnings-related allowance? 

Read more ›

Posted in Yleinen