Forskarföreningen vid Helsingfors Universitet

HYTs webbplats har flyttat till en ny adress: https://tieteentekijat.fi/sv/hyt/

Publicerat i Yleinen

Nyheter:

Publicerat i Yleinen

Tieteentekijöiden Yhdistyspäivät Helsingissä 14.-15.2.2020

Vasemmalta HYTin tiedotusvastaava Mietta Lennes, järjestösihteeri Kersti Tainio ja varapuheenjohtaja Laura Kortesoja

Tieteentekijöiden Yhdistyspäivät järjestettiin Helsingissä 14.−15.2.2020. Yhdistyspäivillä tavattiin Tieteentekijöiden paikallisyhdistysten aktiiveja eri puolilta Suomea ja liiton väkeä sekä keskusteltiin yhdessä erityisesti jäsenpitoon ja jäsenhankintaan liittyvistä teemoista. Helsingin yliopiston tieteentekijöistä mukana olivat puheenjohtaja Tommi Kokkonen, varapuheenjohtaja Laura Kortesoja, järjestösihteeri Kersti Tainio ja tiedotusvastaava Mietta Lennes. 

Yhdistyspäivät aloitettiin paikallisyhdistysten kuulumisilla ja ajankohtaisilla paikallistason asioilla. Keskustelua johtivat Tieteentekijöiden puheenjohtajistosta Maija S. Peltola ja Mikko Jakonen. Yhdistysten kuulumisissa nousi esiin esimerkiksi akateemisen työn arvostaminen yhteiskunnassa, kirjastoalan tulevaisuus, yliopistoihin kohdistuvat leikkaukset sekä kansainvälisten tutkijoiden määrän lisääntyminen eri jäsenyhdistysten jäsenissä ja aktiiveissa. Yhteisessä keskustelussa syntyi ideoita, joilla tieteentekijöiden asemaa voitaisiin parantaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisellakin tasolla. 

Yhdistyspäivät jatkuivat lauantaina työpajatyöskentelyllä, jossa yhdistystoimintaa suunniteltiin erityisesti jäsenhankinnan ja -pidon näkökulmista yhdessä eri paikallisyhdistysten edustajien sekä Tieteentekijöiden hallituksen ja toimiston kanssa. Antoisa päivä toi niin puhtia ja ideoita kuin roppakaupalla uusia aloitteita jäsenhankintaan ja ja jäsenpitoon. Tästä on hyvä jatkaa!

Laura Kortesoja

HYTin varapuheenjohtaja

Publicerat i Yleinen

Academic Self-Defence Event – HUART’s renowned event for international researchers

On January 30, the Helsinki University Association of Researchers and Teachers (HUART) organised an Academic Self-Defence Event at the University’s Viikki campus in association with the Finnish Union of University Researchers and Teachers (FUURT). The event was a success, with about 50 participants in attendance.

The first half of the event consisted of a general introduction to HUART and FUURT by invited speakers Thomas Hackman, Vice Chair of HUART, and FUURT Coordinator Miia Ijäs-Idrobo. During the second half of the event participants divided into groups to discuss typical problems encountered by researchers, such as working on fixed-term contracts and grants, employees’ rights and salary negotiations, earnings-related (unemployment) allowances, and the various benefits of becoming a member of the association, such as travel insurance, etc.

FUURT’s lawyer Salla Viitanen, members of HUART’s International Affairs working group, organisation secretary and Chief Shop Steward Tiina Niklander were present to guide the discussions and answer the questions of participants. Among other immediate feedback, participants suggested organising cross-campus events, if possible more frequently.

Questions or comments?

Please contact:

Syed Ashraful Alam (HUART international affairs working group), Research Coordinator,

University of Helsinki. https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/syed-ashraful-alam/activities/

Publicerat i Yleinen

TES-neuvottelu pähkinänkuoressa

Yliopistojen työehtosopimukset irtisanottiin yhdessä muiden julkisten alojen työehtosopimusten kanssa 29.1.2020. Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 31. päivään saakka, ja myös työntekijöiden velvoite työrauhasta on voimassa tähän saakka. Työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät perjantaina 7.2. Jos sopimusta ei saavuteta maaliskuun loppuun mennessä, niin olemme sopimuksettomassa tilassa. Sopimukseton tila ei tarkoita kuitenkaan sitä, että nykyiset työehdot katoaisivat, sillä vanhan sopimuksen mukaiset työehdot ovat voimassa aina siihen saakka, kunnes uusi sopimus on neuvoteltu. Sopimuksettomassa tilassa ei kuitenkaan ole työrauhavelvoitetta, ja erilaiset työtaistelutoimenpiteet ovat mahdollisia. 

Koska neuvotteluosapuolet saattavat olla osalle jäsenistämme hieman vieraampia, niin avaan hieman, keitä he ovat. Neuvotteluissa meitä edustaa JUKO eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö, jonka jäseniä Tieteentekijöiden liitto ja muut yliopistolla toimivat akavalaiset liitot ovat. Yliopistojen lisäksi JUKO neuvottelee kuntien, valtion ja kirkon akavalaisia aloja koskevista työehtosopimuksista. Työnantajapuolta neuvotteluissa edustaa Sivistystyönatajat eli Sivista. Sivista on Elinkeinoelämän keskusliittoon kuuluva yhdistys, jonka jäseniä ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut oppilaitokset. Akavalaiset liitot ovat järjestäytyneet neuvottelujärjestöksi koska suuremman edustavuuden vuoksi yhteisellä neuvottelujärjestöllä on suurempi painoarvo neuvotteluissa kuin mitä yksittäisellä liitolla voisi olla. Luonnollisesti tämä edellyttää JUKO:n jäsenliitoilta sitä, että he ovat valmiita tukemaan toisiaan, jos neuvotteluissa ajaudutaan pattitilanteeseen.

Me Helsingin yliopiston tieteentekijöissä toivomme, että tulevat neuvottelut sujuvat hyvässä hengessä, ja sopimus saavutetaan ennen kuin nykyinen työehtosopimus raukeaa. Neuvottelujen aikana tulemme pitämään jäsenemme ajan tasalla siitä missä mennään. Yhdistyskirjeissä kerromme tuoreimmat uutiset ja niiden lisäksi tulemme julkaisemaan blogikirjoituksia, joissa käsitellään TES-neuvotteluihin liittyviä teemoja. Näistä ensimmäinen on HYT:in hallituksen jäsenen Matti Eräsaaren kirjoitus. Uutisia aiheesta jaetaan myös somekanavillamme, Facebookissa HYT – Helsingin yliopiston tieteentekijät, Twitterissä @HytHuart.

Olli-Pekka Kasurinen, HYTin varapuheenjohtaja

Väitöskirjatutkija, Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto

Publicerat i Yleinen