Ofta frågat

I menyn neda hittar du svar på några ofta förekommande frågor.
Ifall du inte hittar ett svar på en fråga som du grubblat på kan du alltid kontakta HYT:s representanter (hyt-toimisto@helsinki.fi).

Läs mer:

Medlemsavgifterna
Andra medlemskap frågor
Problemen på arbetsplatsen


Medlemsavgifterna

Hur kan jag kontrollera om jag har betalat medlemsavgifterna?

Ifall du inte är säker på om du har betalat alla medlemsavgifter kan du checka de belopp som du betalat genom att med dina nätbankskoder logga in dig på Forskarförbundets service eAsiointi.

Du finner servicen på Forskarförbundets startsida.

Du kan också kontakta antingen HYT:s organisationssekreterare eller Forskarförbundets medlemssekreterare Mari Hurskainen.

Det är viktigt att du sköter betalningarna av medlemsavgifterna. På så sätt garanterar du din rätt till intressebevakning och inkomstrelaterad dagpenning.

Hur kan jag betala bortglömda medlemsavgifter?

Om du har glömt att betala dina medlemsavgifter kan du betala dem i efterskott antingen via sidan eAsiointi på Forskarförbundets hemsida eller genom att använda de referensuppgifter som du fått av förbundet. Om referensnumren har försvunnit kan du kontakta HYT:s organisationssekreterare.

För löntagarna är det allra enklast att ge arbetsgivaren fullmakt att uppbära medlemsavgiften direkt från lönen.


Andra medlemskap frågor

Jag får inte post från förbundet, vem kan jag meddela om saken?

Om du misstänkter att pappersposten eller mejl från HYT eller Forskarförbundet inte når dig kan orsaken vara felaktiga uppgifter i medlemsregistret.

Du kan checka saken genom logga in dig på Forskarförbundets service eAsiointi.

Du finner servicen på Forskarförbundets startsida.

Alternativt kan du fylla i blanketten för förändringar i medlemsuppgifterna eller att kontakta HYT:s organisationssekreterare.

Hur kan jag byta förening inom Forskarförbundet?

Ifall du är medlem i en förening som tillhör Forskarförbundet och du inom TTL vill byta medlemsförening, eller om du önskar att övergå från ett annat fackförbund till HYT, ska du i normal ordning ansöka om medlemskap i önskad medlemsförening och informera din tidigare förening om uppsägning av medlemskapet.

Läs anvisningarna för ansökan om medlemskap.

När du byter förbund eller medlemsförening, vänligen se till att det inte blir ett uppehåll längre än 30 dagar i ditt medlemskap. På så sätt blir det inte något uppehåll i ditt medlemskap i arbetslöshetskassan, och de förmåner som du redan är berättigad till följer med dig.


Problemen på arbetsplatsen

Jag anser att jag blivit fel behandlad på min arbetsplats, vad kan jag göra?

Ingen behöver tåla mobbning eller felbehandling på arbetsplatsen. Ifall du upplever att sådant förekommer på din arbetsplats ska du i första hand kontakta din närmaste chef. Chefen är ansvarig för de anställdas välmående.

Ett dåligt arbetsklimat kan vara ett förbigående fenomen, men om situationen inte blir bättre och din närmaste chef inte reagerar kan du också kontakta HYT:s förtroendeman. Förtroendemännen kan ta ställning till om förhållandena på din arbetsplats uppfyller direktiven eller om du har blivit lagstridigt behandlad.

Bekanta dig med HYT:s förtroendemän.

Jag anser att jag blev uppsagd på osakliga kriterier, vad kan jag göra?

Om du anser att uppsägningen strider mot arbetsvillkorsavtalet uppmanar vi dig att först av allt kontakta en förtroendeman för HYT.

Tillsammans med förtroendemannen lönar det sig att kontrollera om dina rättigheter som anställd eventuell har kränkts. Om misstanken är skälig kan förtroendemannen hjälpa dig framåt för att du ska få det juridiska stöd du är berättigad till.

Bekanta dig med HYT:s förtroendemän.


%d bloggare gillar detta: