Tiedekuntaneuvostojen jäsenten ja yliopistoyhteisöä edustavien yliopiston hallituksen jäsenten vaalit marraskuussa

Helsingin yliopistossa järjestetään marraskuussa tiedekuntaneuvostojen jäsenten ja yliopistoyhteisöä edustavien yliopiston hallituksen jäsenten vaalit. Vaaleissa valitaan toimielimiin edustajat neljän vuoden toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2021.

Vaaliprosessi alkoi jo syyskuun alussa, kun yliopistopalvelujen lähipalvelujen henkilöstöltä kysyttiin, minkä tiedekunnan vaaliin he haluaisivat osallistua. Yliopiston vaalijohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvoston vaalissa ovat vaalioikeutettuja ne ”kunkin kampuksen yliopistopalvelujen lähipalvelujen työntekijät, jotka ovat … rekisteröityneet vaalioikeutetuksi johonkin kyseisen kampuksen tiedekuntaan”. Tälle rekisteröitymiselle oli takarajana 14.9.

Näissä vaaleissa vaalioikeutettuja henkilökunnasta ovat kaikki seuraavat yliopistolaiset:

 • kaikki pysyvässä työsuhteessa olevat
 • kaikki jotka ovat työsuhteessa vähintään 6 kk ja hoitavat vähintään puolet kokoaikaisen työsuhteen tehtävistä
 • kaikki jotka yliopiston kanssa tehdyn sopimuksen perusteella harjoittavat päätoimisesti tutkimustyötä yliopistossa kuuden kuukauden ajan.

Vaalioikeus määräytyy 15.9. olleen tilanteen mukaan. Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä 9.10–20.10. Tänä aikana vaalioikeutensa voi tarkistaa vaalijärjestelmässä. Kannattaa tarkistaa oikeutensa ja tehdä tarvittaessa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus pitää tehdä viimeistään 20.10., jolloin vaaliluettelo on viimeistä päivää nähtävillä. Erityisesti määräaikaisessa työsuhteessa olevien tai erillisen tutkijasopimuksen tehneiden henkilöiden kannattaa tarkistaa äänioikeutensa. Kaikkien on hyvä käydä katsomassa, että esimerkiksi tiedekunta tai yksikkö, jossa on äänioikeutettuna, on oikein.

Vaalien ehdokasasettelu on 30.10.–7.11. Jokainen voi halutessaan ehdottaa jäseniä näihin toimielimiin omasta ryhmästään.  Ryhmiä ovat henkilökunnan osalta 1) professorit tai 2) muut kuin professorit (sisältää siis muun opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön). Opiskelijaedustajat valitsee ylioppilaskunta. Tiedekuntaneuvostoon ehdolle asetetaan aina kaksikko varsinainen jäsen ja hänen ja varajäsenensä. Ehdokasparin ehdottajia pitää olla vähintään kolme. Yliopiston hallituksen jäseneksi ehdotettavalle vaaditaan vähintään kahtakymmentä ehdottajaa. Ehdottajien pitää olla samasta vaalioikeutettujen ryhmästä kuin ehdokas.

Hallituksen jäsenten osalta vaalijohtosääntö edellyttää, että ”järjestetään ehdokkaiden julkinen kuuleminen, jossa yliopistoyhteisölle varataan mahdollisuus tutustua ehdokkaiden ansioihin ja heidän kykyynsä hoitaa hallituksen jäsenen vastuullinen tehtävä”.

Varsinainen vaali järjestetään sähköisesti 20.–22.11. klo 9–17 niissä ehdokasryhmissä, joissa on enemmän ehdokkaita kuin täytettäviä paikkoja. Jos ehdokkaita on saman verran tai vähemmän kuin paikkoja, niin keskusvaalilautakunta vahvistaa tuloksen jo ehdokasasettelun päätyttyä. Mahdolliset täydennykset hoitaa tiedekunnissa dekaani ja hallituksen jäsenten vaalissa yliopistokollegio.

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tulokset välittömästä vaalien päätyttyä 22.11.

Tiedekuntaneuvostojen koot kaudeksi 2018 – 2021 ovat seuraavat

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 18

Eläinlääketieteellinen tiedekunta 10

Farmasian tiedekunta 10

Humanistinen tiedekunta 18

Kasvatustieteellinen tiedekunta 18

Lääketieteellinen tiedekunta 18

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 18

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 18

Oikeustieteellinen tiedekunta 18

Teologinen tiedekunta 10

Valtiotieteellinen tiedekunta 18, johon tulee lisäksi Svenska social- och kommunalhögskolanin edustaja

10-jäsenisiin tiedekuntaneuvostoihin tulee 4 professoria, 3 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön sekä yliopistopalvelujen lähipalvelujen henkilöstön edustajaa sekä 3 opiskelijajäsentä. 18-jäsenisiin tiedekuntaneuvostoihin tulee vastaavasti 8 professoria, 5 muuta henkilöstöä ja 5 opiskelijaa.

Vaalisivu Flammassa: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY366747

Vaalien aikataulu

 • Yliopistopalvelujen kampusten lähipalvelujen työntekijöiden rekisteröityminen tiedekuntaneuvostojen vaaleihin viimeistään to 14.9.2017
 • Tiedot vaaliluetteloon pe 15.9.2017 tilanteen mukaan
 • Vaaliluettelon julkistus ma 9.10.2017
 • Vaaliluettelo nähtävillä pe 20.10.2017 asti
 • Vaaliluettelon oikaisujen käsittely
 • Vaaliluettelon julkistus ma 30.10.2017
 • Ehdokasasettelu ma 30.10. – ti 7.11.2017
 • Vaalipäivät ma 20.11. – ke 22.11.2017

Muista äänestää!

Tagged with:
Posted in Yleinen

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: