Työttömyyden varalle

HYT:n palkansaajajäsenet liittyvät Opettajien työttömyyskassan jäseniksi maksaessaan palkansaajan jäsenmaksun bruttopalkastaan. Tämä tarkoittaa, että jäädessäsi työttömäksi voit olla oikeutettu Opettajien työttömyyskassan myöntämän ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Ollaksesi oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan jäädessäsi työttömäksi tulee sinun:

 • olla maksanut kaikki jäsenmaksut jäsenyytesi ajalta
 • täyttää työttömyyskassan jäsenyys- ja työssäoloehdot

Tutustu jäsenyys- ja työssäoloehtoihin tarkemmin esimerkiksi Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivulla.

Päätökset ansiosidonnaisen päivärahan myöntämisestä tekee aina Opettajien työttömyyskassa, eikä HYT voi ottaa kantaa yksittäisiin ansiosidonnaiseen päivärahan hakemiseen liittyviin kysymyksiin. Parhaiten saat neuvontaa Opettajien työtömyyskassasta sähköpostilla (opettajien.tk@opetk.fi).

Tieteentekijöiden liiton toimintaohjeet työttömyysjakson alkaessa löytyvät TTL:n sivuilta kohdasta ”Turva -> työttömyysturva”. Työttömyyskassan toimintaohjeet koskevat työttömyyskassan jäseniä, jotka ovat jäsenyysaikanaan täyttäneet työttömyysturvalain mukaisen työssäoloehdon. Jos kassan ehdot eivät työttömäksi jäädessä täyty, haetaan etuuksia kansaneläkelaitokselta.

Tutustu myös työttömyyskassojen etuusoppaaseen.

Apurahatutkijat eivät liity palkansaajien tavoin työttömyyskassaan. Eläketurvansa apurahatutkijat järjestävät MELAn kautta. Lisätietoja suoraan MELAn sivuilta.

HUOM!

Jos olet apurahalla liittyessäsi HYTiin, on tärkeää, että ilmoitat toimistoon, kun siirryt ensimmäistä kertaa jäsenyytesi aikana ansiotyöhön. Vasta tässä vaiheessa voimme liittää sinut myös Opettajien työttömyyskassaan ja voit kerryttää ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

Lue lisää seuraavilta sivuilta:

Työttömyysturva
Apurahatutkija
Muistilista


Työttömyysturva

Mikä on ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha?

Työtön työnhakija voi saada työttömyyspäivärahaa kahdesta eri järjestelmästä: joko Kansaneläkelaitoksen (KELA) maksamaa peruspäivärahaa tai työttömyyskassan työttömille jäsenilleen maksamaa ansiopäivärahaa.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan palkkatyössä olleelle työttömälle ja työttömäksi jääneelle työntekijälle. Ansiosidonnaisten työttömyysetuuksien saamisen ehtona on, että henkilö on työttömyyskassan jäsen. Lisäksi jäsenen tulee täyttää sekä jäsenyysehto että työssäoloehto.

HYT:n kautta työssäkäyvät jäsenet kuuluvat Opettajien työttömyyskassaan. Tutustu Opettajien työttömyyskassan sivuilla kassan jäsenyys- ja työssäoloehtoihin.

Lue lisää ansiopäivärahasta Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kotisivuilta.

Olenko oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan?

Opettajien työttömyyskassan sivuilla kerrotaan, että työttömyyspäivärahaa voivat saada työttömäksi joutuneet Suomessa asuvat 17–64-vuotiaat, työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ilmoittautuneet ja työkykyiset sekä työmarkkinoiden käytettävissä olevat henkilöt, joille ei ole voitu osoittaa työtä tai koulutusta tai jotka osallistuvat työllistymistä edistävään palveluun. 65–68-vuotiaat voivat vain poikkeuksellisesti saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta.

Työttömyyspäivärahan saamisen keskeinen ehto on, että jäsen on maksanut jäsenmaksut Opettajien Työttömyyskassan sääntöjen edellyttämällä tavalla. Lisäksi jäsenen tulee täyttää sekä kassan sekä senyysehdot että työssäoloehdot.

HYT:n palkansaajajäsenet maksavat työttömyyskassan maksut osana yhdistyksen jäsenmaksua.

Lue lisää Opettajien työttömyyskassan sivuilta

Miten haen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa?

Mikäli jäät työttömäksi, tutustu ensin Opettajien työttömyyskassan ohjeisiin.

Työttömäksi jäädessä on monia asioita, joita täytyy ottaa huomioon:

 • Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työn päätyttyä tai lomautuksen alkaessa. Huomaathan, että työhakemuksesi on pidettävä voimassa TE-toimiston antamien ohjeiden mukaisesti. Työttömän työnhakijan on otettava vastaan TE-toimiston mahdollisesti tarjoama työ, joka on ammattitaitoon ja työkykyyn nähden sopiva. Kieltäytymisestä voi seurata karenssi eli aika, jolta päivärahaa ei makseta.
 • Hae ansiosidonnaista päivärahaa Opettajien työttömyyskassalta. Hakemus on toimitettava viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi. Tutustu tarkemmin ohjeisiin Opettajien työttömyyskassan sivuilta tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta.
 • Muista ilmoittaa kaikki päivärahaan vaikuttavista seikoista välittömästi työttömyyskassalle
 • Muista maksaa liiton jäsenmaksusi. Yhden kuukauden katkos jäsenmaksuissa katkaisee oikeutesi kassan päivärahaan. Maksamalla jäsenmaksun olet myös edelleen oikeutettu liiton tarjoamiin tukipalveluihin ja etuihin.

Lähde: Opettajien työttömyyskassa.


Apurahatutkija

Apurahatutkijat eivät liity palkansaajien tavoin työttömyyskassaan. Eläketurvansa apurahatutkijat järjestävät MELAn kautta. Lisätietoja suoraan MELAn sivuilta.

Jos olet apurahalla liittyessäsi HYT:iin, on tärkeää, että ilmoitat toimistoon, kun siirryt ensimmäistä kertaa jäsenyytesi aikana ansiotyöhön. Vasta tässä vaiheessa voimme liittää sinut myös Opettajien työttömyyskassaan ja voit kerryttää ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

Apurahatutkijoiden työttömyysturva parantui vuonna 2009, kun Työ- ja elinkeinoministeriö antoi uudet ohjeet työttömyysturvan soveltamisesta tieteen ja taiteen tekijöihin. Nykyään apurahoja ei oteta huomioon ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrää laskettaessa eikä apurahakausi kartuta ansiosidonnaiseen päivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa, mutta se pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Lue lisää Tieteentekijöiden liiton oppaasta Apurahatietoa tutkijalle.


Muistilista työttömyyden varalle

Työttömäksi jäädessä on monia asioita, joita täytyy ottaa huomioon:

  • Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työn päätyttyä tai lomautuksen alkaessa. Huomaathan, että Sinun on pidettävä työhakemuksesi voimassa TE-toimiston antamien ohjeiden mukaisesti. Työttömän työnhakijan on otettava vastaan TE-toimiston mahdollisesti tarjoama työ, joka on ammattitaitoon ja työkykyyn nähden sopiva. Kieltäytymisestä voi seurata karenssi eli aika, jolta päivärahaa ei makseta.
  • Hae ansiosidonnaista päivärahaa Opettajien työttömyyskassalta. Hakemus on toimitettava viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi. Tutustu tarkemmin ohjeisiin Opettajien työttömyyskassan sivuilta tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta.
  • Muista ilmoittaa kaikki päivärahaan vaikuttavista seikoista välittömästi työttömyyskassalle
  • Muista maksaa liiton jäsenmaksusi. Yhden kuukauden katkos jäsenmaksuissa katkaisee oikeutesi kassan päivärahaan. Maksamalla jäsenmaksun olet myös edelleen oikeutettu liiton tarjoamiin tukipalveluihin ja etuihin.
  • Apurahakauden jälkeen varaudu todistamaan, että apurahalla tehty tutkimustyö on päättynyt (esimerkiksi artikkeli tai väitöskirjan luku valmistunut)

Katso myös Tieteentekijöiden liiton ohjeet ja muistilista työttömyyden varalle.

Lähde: Turun yliopiston tieteentekijät sekä Opettajien työttömyyskassa.


%d bloggaajaa tykkää tästä: